28.11.2020

Prvenstvo Srbije - I kolo

Prikazi sve novosti
25. June 2008

Prvenstvo Srbije - I kolo
U subotu, 14.juna odr�ano je takmičenje za "Otvoreni trofej Beograda" - 1. kolo dr�avnog prvenstva u disciplinama te�insko i brzinsko.
Uprkos oblačnom vremenu koje je mnoge odvratilo od učešća, kiše nije bilo i takmičenje je odr�ano prema planu. Smerove za seniore je (prema opštoj oceni odlično) postavio Miš. Nastupila su ukupno 42 takmičara, a posebno dobar utisak je ostavio veliki broj kvalitetnih juniora, gde su o plasmanu odlučivale nijanse. Ovde pogledajte detaljne rezultate po disciplinama te�insko i brzinsko.

 
www.freeclimbing.rs