22.07.2024

O zabrani penjanja u Jelašničkoj klisuri

Prikazi sve novosti
05. March 2011

Kao što je većina penjača već upoynata, još uvek je na snazi zabrana penjanja u
specijalnom rezervatu prirode Jelašnička klisura.
U međuvremenu se PSS obratio Zavodu za zaštitu prirode koji je nedavno izdao
Uslove zaštite prirode za obavljanje aktivnosti sportskog penjanja u Jelašničkoj
klisuri i uputio ih komisiji za sportsko penjanje(KSP) PSS i JP Srbija šume (SŠ)
koje gazduje ovim prostorom.
 
-          KSP PSS i SŠ će izdati dozvole za penjanje u Jelašnici.
-          KSP mora da potpuno ukloni 17 smerova (Crveni patuljak, Skarabej, A
kind of magic, Plazmi bamba, Šišmiš, Mea culpa, San delfina, Kurcus patkus,
Kator, Polux, Canadian way, Naja naja, Mamba, Patience, Areneus diadematus,
Pati bejbe, Succubus)
-          KSP mora da najavi svako takmičenje ili veće okupljanje u Jelašnici
-          Zabranjuje se izrada novih smerova u naredne 2 godine, nakon čega se
može podneti zahtev da se ova zabrana ukine (uz odgovarajući projekat)
-          Na jednoj lokaciji ne sme da bude istovremeno više od 10 penjača, sem
za vreme najavljanog takmičenja.
-          Penjanje se može odvijati samo na smerovima koji su predati Zavodu (a to
su svi smerovi koji se trenutno nalaze u vodiču)
-          U klisuri se zabranjuje kampovanje i loženje vatre.


KSP je napravila preliminarni kontakt sa odgovornim licima u SŠ i načelni dogovor
je sledeći:


-          KSP će dostavi spisak klubova i penjača sa dozvolom za penjanje
Javnom preduzeću Srbija Šume.
-          Svi penjači će morati kod sebe da imaju važeću knjižicu PSS kojom će ih
na licu mesta identifikovati kontrolori SŠ, a na osnovu prethodno pomenutog
spiska.


Zbog svega pozivamo sve klubove da što pre:


            - Dostave KSP evidenciju članstva
            - Pribave planinarsku knjižicu i markicu za tekuću godinu za sve svoje
članove
          
KSP će dozvolu izdati svim penjačima koji imaju zvanje sportski penjač pripravnik
ili više, odnosno koji su polaznici prijavljenog kursa.
(Obrazloženje: Izdavanjem dozvole KSP jasno preuzima odgovornost da su lica
sa dozvolom završila specijalističku obuku za bavljenjem ovom aktivnošću.)

Napominjemo da je organizacija kurseva za dodelu zvanja sportski penjač
pripravnik je u nadležnosti klubova. Kurs treba održati prema programu koji
propisuje KSP, a zvanje mora da overi lice sa zvanjem instruktora sportskog
penjanja. KSP je već pripremila program za sticanje sportsko penjačkih zvanja i
instruktori će maksimalno izaći u susret klubovima da ovaj program sprovedu što
pre.
 
SŠ će ukinuti zabranu penjanja kad KSP dovrši uklanjanje pomenutih smerova, o
čemu ćemo vas obavestiti na sajtu freeclimbing.rs - mailom.
 
Molimo sve da krajnje ozbiljno shvate nadležnosti i ovlašćenja koja ima JP Srbija
šume, jer svako penjanje u tom području bez dozvole SŠ i PSS povlači krivičnu
odgovornost - vodite računa da pri odlasku u Jelašnicu uvek imate pomenutu
knjižicu pri sebi. Takođe vas molimo da ne ulazite u raspravu sa licima koja vrše
kontrolu. Mi ćemo na sajtu freeclimbing.rs osvežavati spisak klubova i pojedinaca
su stavljeni na spisak kod  JP Srbijašume.

 
www.freeclimbing.rs