28.11.2020

Takmičarska licenca za 2008Podsećamo klubove ko

Prikazi sve novosti
20. April 2008

Takmičarska licenca za 2008
Podsećamo klubove koji učestvuju u  takmičenjima u organizaciji PSS, da moraju za svoje takmičare imati plaćenu markicu za 2008 i overen lekarski pregled.
KSP će pruiti pomoć klubovima koji još nisu obavili lekarske preglede, a za više informacija, predstavnici klubova mogu da se obrate Marku Ratkoviću (064 611 65 10).

 
www.freeclimbing.rs