28.11.2020

Skupština IFSC (još o otkazivanju svetskog kupa

Prikazi sve novosti
04. July 2008

Skupština IFSC (još o otkazivanju svetskog kupa)
Na sednici skupštine IFSC, podneta su dva izveštaja o razlozima otkazivanja svetskog kupa u Beogradu.
Prvi izveštaj je podneo delegat ovog takmičenja, potpredsednik IFSC Helmut Knabl, koji je i doneo odluku da se takmičenje otkae. Izveštaj je podnesen usmeno i, zbog duine snimka, ovde  smo izdvojili samo najbitnije detalje.
Zatim su predstavnici SPFS pročitali i podelili svoj izveštaj, koji moete pročitati ovde.
Otkazivanje svetskog kupa je nazvano "najtunijom epizodom" od osnivanja i ozbiljno je uzdrmalo IFSC, pre svega u smislu poverenja u nacionalne federacije. Prvi rezultat je da će nacionalna federacija od sada morati da se kvalifikuje za odravanje najznačajnijih takmičenja tako što će najpre uspešno organizovati regionalna takmičenje (kao primer je navedeno Balkansko prvenstvo). Pored ovoga, od sada će se od organizatora zahtevati ozbiljne garancije (izmedu ostalog i finansijske), jer je zaključeno da gubici nacionalnih federacija ne mogu biti nadoknađeni od SPFS - iako je ta mogućnost razmatrana na upravnom odboru. (pored gubitaka federacija čiji su predstavnici doputovali u Beograd, gubitke su imali i mnogi drugi koji su kupili avionske karte, a posle nisu mogli da ih vrate jer je takmičenje otkazano prekasno). Ipak je na UO izglasana odluka da SPFS mora da nadoknadi troškove postavljačima koji su doputovali u Beograd.
Na kraju ove tačke plenarne sednice, predsednik IFSC Marco Scolaris, podrao je osnivanje Penjačkog saveza Srbije kao način da se u Srbiji formira jedna snana federacija koja bi okupila većinu penjača i bila pouzdan partner IFSC. Predstavnicima SPFS je poručio da je to jedini način da se zaboravi epizoda sa otkazivanjem Svetskog kupa, a obema federacijama snano poručio da sarađuju i prevaziđu podele.

 
www.freeclimbing.rs