28.11.2020

Bolder takmičenje u Bukure u Bukurešteštu

Prikazi sve novosti
02. March 2008

Bolder takmičenje u Bukureštu
Rumunska penjačka federacija FRAE uputila nam je poziv na bolder takmičenje - nacionalno prvenstvo - u Bukureštu, 22. i 23. marta. Detalje pogledajte ovde.  

 
www.freeclimbing.rs